Niçin Nizamname?

Okuyanlar bilir; Büyük Selçuklu Devleti'nin en etkili veziri Nizam'ül Mülk, devlet başkanına öğütler ve uyarılar içeren bir kitap yazmış: Nizamname. 

Şüphesiz bu bilgiler uzun yıllar ifa ettiği devlet adamlığı görevinin oluşturmuş olduğu tecrübelerdi. Yitip gitmesine izin vermedi. Bugün bile okuyanlara çoğu konuda yol gösterir.

Sonrasında bir yerde daha denk gelmiştim; Osmanlı Devleti'nin son zamanlarındaki sadrazamlar da görevden ayrılırken bu tür bir "nizamname"yi padişaha sunarlarmış.

Ben de istedim ki kendi tecrübelerimi bir "nizamname" haline getireyim. Öncelikle inşallah ben unutmayayım, sonrasında da okuyanlara faydalı olsun.

Her zaman ki gibi "Söz uçar yazı kalır" diyoruz ve Bismillah deyip başlıyoruz.

Saygı, selam ve muhabbetle...

03.07.2013
Pendik

Yorumlar