Vebal

İş yerinde en sık rastlanılan ve insanı rahatsız eden durumlardan birisi ya çalışanların üstlerine doğruyu söylememeleri ya da söyleyememeleridir. Genellikle doğruyu söyleyecekleri zaman dışlanacaklarından korkarlar ya da üstleri onlara kızabilir, en azından karşı tavır alabilir.

Burada çalışanların doğruyu söyleme iştiyakları kadar yöneticilerinde doğruya olan arzuları önemlidir. Çalışan doğruyu söylediğinde yönetici bu durumdan rahatsız dahi olsa katlanmalı hatta bir adım ötesinde sevinmelidir.

Bununla ilgili geçenlerde bir hikaye okudum, paylaşmak istedim. Yerinde ve zamanında doğruyu söylemek dileğiyle:


"Fuat Paşa, bir gün Sultan Abdülâziz’le görüşürken, bir meselede ısrâr edince Pâdişah hiddetlendi. Fakat Paşa:
‘’—Efendim, bizden evvel gelen vezirler, Orta Kapı’da cellâdın beklediğini bildikleri halde, gene de pâdişahlara karşı doğruyu söylemekten çekinmezlerdi. Hamdolsun, sâyenizde bizim öyle korkumuz da yoktur. Hakîkatı arz ederken tereddüt göstermek, bize vebâldir,’’ demiştir."

Yorumlar